De eerste 20 jaar

Contact

Competitie Stand

Invallers

Bibliotheek

Algemene info  LBC

Speelprogramma

ABC van LBC

Programma NBB district  Leiden

Leuke sites

Acol-lade

Ledenlijst

 

 

 

 

clubgebouw:
Bereikbaarheid en OV

Servicemail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Leiderdorpse Bridgeclub, n van de Leukste

bridgeverenigingen in Nederland

 

 

Openingsfeest zaterdag 27 September

Zaterdag is het zover, de officile opening van het nieuwe bridgeseizoen bij LBC. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Het wordt hopelijk mooi we er, in dat geval gebruiken we het parkeerterrein als feestterrein en moet je dus elders parkeren.  Helaas is het voetpad van het parkeerterrein van de kerk naar het clubgebouw afgesloten. Fietsen, of met elkaar meerijden, is mogelijk ook een goede optie.

Programma van deze dag:

13.00 uur                                          ontvangst 
13.20 uur                                          welkomswoord en uitleg scrabblebridge
13.30 uur                                          feestelijke bridgedrive
17.00 uur                                          start High Tea
18.00 uur                                          prijsuitreiking hoedjes en kleding en prijsuitreiking scrabblebridge
18.30 uur                                          prijsuitreiking bridgedrive

19.00 uur                                          afsluiting

  
ALGEMENE INFORMATIE

Bij de algemene ledenvergadering van LBC en de VEB hebben we afscheid genomen van een aantal bestuursleden en zijn er nieuwe bestuursleden aangetreden. Bestuurssamenstelling vind je hier.
Het Speelreglement is in 2011 goedgekeurd door de ALV en is hier terug te vinden. Ook zijn de statuten en het huishoudelijk reglement (onaangepast) op de website geplaatst.

 

De NBB heeft een boekje uitgegeven: "Gids voor Bridge",  over de rechten en plichten aan de bridgetafel ter waarborging van een plezierige sfeer. Er bestaan veel misverstanden over wat aan de bridgetafel mag, moet en is verboden. Met dit boekje probeert de NBB alle twijfels over wat wel en niet correct is op te heffen. De Gids voor bridge geeft duidelijkheid over het omgaan met de biedbox, de speelkaarten en verreweg het belangrijkst het omgaan met de tafelgenoten en arbiter.

 

 

 

 

      

Verder naar de website, klik op het LBC logo:

Feedback is natuurlijk altijd welkom!

stuur alsjeblieft een mailtje: 

 

OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP (artikel 6, lid 2 Statuten)

 Leden van LBC kunnen hun lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar (30 juni); dat moet schriftelijk gebeuren met een opzegtermijn van 4 weken; ingeval niet tijdig wordt opgezegd loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgend boekjaar.
Ook onmiddellijke opzegging is mogelijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

http://www.bridge.nl/groepen/Wedstrijdzaken/1314/Sen4tkamp13.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiderdorpse Bridgeclub LBC

Bernhardstraat 3, 2351 GG Leiderdorp

contact webmaster: